Privacyverklaring

Omdat alles tegenwoordig om data draait, hebben we een privacyverklaring nodig. Het is een belangrijk juridisch document om jouw gegevens te beschermen.  In dit stuk is het beleid van Het PITfestival vast gelegd.

Wij maken je graag duidelijk hoe wij met jouw gegevens omgaan, onze afspraken hierover staan in deze privacyverklaring. Natuurlijk zullen we, als we al iets willen vastleggen, ook ons doel aan jou kenbaar maken. Omdat heel netjes te doen spreken we je aan met u;)

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Het PITfestival kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Het PITfestival, en/of omdat u deze zelf bij het sturen  van een mail via de website aan Het PITfestival verstrekt. Het PITfestival kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens of die van het bedrijf waar u werkt

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

WAAROM HEEFT Het PITfestival GEGEVENS NODIG?

Het PITfestival verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Het PITfestival uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit de afgesproken dienstverlening of voor het versturen van een voor Het PITfestival relevante mailing.

HOE LANG WORDEN GEGEVENS BEWAARD?

Het PITfestival bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als we gegevens met toestemming hebben verkregen, mag op het moment dat u dat wilt, de toestemming ook weer ingetrokken worden.

 

DELEN MET ANDEREN

Het PITfestival verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Anders zien wij geen noodzaak tot het delen van uw gegevens.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Het PITfestival worden automatisch algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Het PITfestival gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden zeker niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Het PITfestival maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe veel gebruikers er per dag op de website zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Het PITfestival te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Het PITfestival heeft hier geen invloed op. Het PITfestival heeft Google geen toestemming gegeven om via Het PITfestival verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@PITfestival.nl. Het PITfestival zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens.

Dank voor het doorlezen van de Privacyafspraken. Zoals je leest: wij gaan zorgvuldig met je gegevens om, wij geloven in ondernemerschap en zelfregie dus ook de regie over je eigen informatie.

 

Met vriendelijke groet,

 

Ingeborg,

Johanna,

Caroline

Annemieke

Organisatoren van Het PITfestival