Mystery guest

​Benieuwd waar onze mystery guest een Workshop over gaat geven? 
Lees dan hieronder zijn blog:

​Organiseren en plannen in de feedforward-stand

De laatste dertig jaar heb ik heel veel ervaring opgedaan in het organiseren en leiderschap. Met vallen en opstaan wijzer geworden.

​Wat is nu eigenlijk goed organiseren en goed leiderschap? Ik ben geen echt vernieuwende gedachten en praktijken in organisaties tegengekomen die mij een werkelijk andere, nieuwere en frissere dynamiek van organiseren en leiderschap hebben opgeleverd. Alles gaat nog steeds en veelal top – down, hiërarchisch-functioneel (lees macht en kracht). De geweldige inspanningen die we daartoe moeten leveren leiden tot moeheid en uitputting bij managers en professionals.

Bovengenoemde ervaringen roepen de volgende vragen op;
Kunnen we zo verder? Nee.
Moeten we anders gaan organiseren​? Ja.

Ik zie een dringende noodzaak tot meer ‘feedforward organiseren’. Vraagt dit een ander leiderschap?Ja, dit vraagt van ieder van ons deelname in het leiderschap.

Hoe gaat dat in zijn werk?

​Kern oriëntaties voor feedforward organiseren
​Feedforward organiseren en feedforward leiderschap richt zich naar mijn bevinden op vier fundamentele kwaliteiten van goed organiseren en goed leiderschap die voortdurend in een gezonde balans met elkaar moeten worden gebracht. Deze vier kwaliteiten, waar wij allen mee te maken hebben, maken als het ware de ziel van een organisatie uit:

  ​Kwaliteit 1:
  Met klanten werken
  ​Zonder klanten geen bedrijf, baan, inkomen

  ​Kwaliteit 2:
  Kosten sparen en werkprocessen verbeteren
  ​Continuïteit waarborgen (de toekomst veilig stellen)

  ​Kwaliteit 3:
  De ontwikkeling van mens en vakmanschap stimuleren
  Een continue lerende organisatie met “eigen” verantwoordelijkheden

  ​Kwaliteit 4:
  De ontwikkeling van teams en eenheden bevorderen
  Samen sterk door gemeenschappelijke haalbare doelen

Simpel gezegd: we richten ons op de klant, doen dat effectief, we leren met elkaar en werken goed samen en werken aan continuïteit.
Niet gemakkelijk gedaan natuurlijk!

Om dit te realiseren is het raadzaam om een feedforward-stand aan
te raden. Daarin staan namelijk de volgende uitgangspunten centraal:

  1. De toekomst kun je veranderen, het verleden niet
  Praat niet over missers maar hoe het morgen beter/anders kan.

  2. Positief
  Focus op de toekomst en de gewenste oplossing

  3. Open
  Sta open voor tips om nog succesvoller te worden

  4. Gewenst resultaat
  Kijk naar de toekomst en kies heldere simpele doelen voor het gevoel van succes

  5. Eenvoudig
  Zorg ervoor dat je de doelen realiseert. Kleine stappen zorgen voor groot succes

  6. Ruimte
  Veerkracht in de organisatie ontwikkelen en stimuleren

  7. Zicht op het potentieel
  Weten wat je ontwikkelpotentieel van de organisatie en de medewerkers is en zo de acceptatie optimaliseren.

​Wat gebeurt er vervolgens?
Er stroomt nieuwe energie de organisatie in. Dit compenseert de
energievretende operationele inspanningen die de dagelijkse routines in de traditionele organisatie van ons vragen.

Weten hoe dit in de praktijk werkt?

Breng je problemen mee naar de workshop en we gaan samen kijken en werken aan mooie inspirerende oplossingen.

En………

Zorg ervoor dat morgenvroeg de spiegel tegen je lacht.