Ingeborg van der Oord

Ingeborg van der Oord werkt ruim 18 jaar als sociaal psycholoog en teamcoach in de profit- en non-profitsector. Zij begeleidt dagelijks teams en groepen bij hun positionering en ontwikkeling op vakinhoudelijk en persoonlijk vlak. Kern van haar aanpak is de toegepaste sociale psychologie. Dit doet zij via interactieve (provocatieve) interventies die de verbinding versterken tussen organisatie, professionals en hun eigen vakmanschap.

De sleutelbegrippen hierbij zijn zelforganisatie, contact, humor en uitdaging.
Dé prikkels waardoor mensen het beste uit zichzelf halen.

Mystery guest

​Benieuwd waar onze mystery guest een Workshop over gaat geven? 
Lees dan hieronder zijn blog:

​Organiseren en plannen in de feedforward-stand

De laatste dertig jaar heb ik heel veel ervaring opgedaan in het organiseren en leiderschap. Met vallen en opstaan wijzer geworden.

​Wat is nu eigenlijk goed organiseren en goed leiderschap? Ik ben geen echt vernieuwende gedachten en praktijken in organisaties tegengekomen die mij een werkelijk andere, nieuwere en frissere dynamiek van organiseren en leiderschap hebben opgeleverd. Alles gaat nog steeds en veelal top – down, hiërarchisch-functioneel (lees macht en kracht). De geweldige inspanningen die we daartoe moeten leveren leiden tot moeheid en uitputting bij managers en professionals.

Bovengenoemde ervaringen roepen de volgende vragen op;
Kunnen we zo verder? Nee.
Moeten we anders gaan organiseren​? Ja.

Ik zie een dringende noodzaak tot meer ‘feedforward organiseren’. Vraagt dit een ander leiderschap?Ja, dit vraagt van ieder van ons deelname in het leiderschap.

Hoe gaat dat in zijn werk?

​Kern oriëntaties voor feedforward organiseren
​Feedforward organiseren en feedforward leiderschap richt zich naar mijn bevinden op vier fundamentele kwaliteiten van goed organiseren en goed leiderschap die voortdurend in een gezonde balans met elkaar moeten worden gebracht. Deze vier kwaliteiten, waar wij allen mee te maken hebben, maken als het ware de ziel van een organisatie uit:

  ​Kwaliteit 1:
  Met klanten werken
  ​Zonder klanten geen bedrijf, baan, inkomen

  ​Kwaliteit 2:
  Kosten sparen en werkprocessen verbeteren
  ​Continuïteit waarborgen (de toekomst veilig stellen)

  ​Kwaliteit 3:
  De ontwikkeling van mens en vakmanschap stimuleren
  Een continue lerende organisatie met “eigen” verantwoordelijkheden

  ​Kwaliteit 4:
  De ontwikkeling van teams en eenheden bevorderen
  Samen sterk door gemeenschappelijke haalbare doelen

Simpel gezegd: we richten ons op de klant, doen dat effectief, we leren met elkaar en werken goed samen en werken aan continuïteit.
Niet gemakkelijk gedaan natuurlijk!

Om dit te realiseren is het raadzaam om een feedforward-stand aan
te raden. Daarin staan namelijk de volgende uitgangspunten centraal:

  1. De toekomst kun je veranderen, het verleden niet
  Praat niet over missers maar hoe het morgen beter/anders kan.

  2. Positief
  Focus op de toekomst en de gewenste oplossing

  3. Open
  Sta open voor tips om nog succesvoller te worden

  4. Gewenst resultaat
  Kijk naar de toekomst en kies heldere simpele doelen voor het gevoel van succes

  5. Eenvoudig
  Zorg ervoor dat je de doelen realiseert. Kleine stappen zorgen voor groot succes

  6. Ruimte
  Veerkracht in de organisatie ontwikkelen en stimuleren

  7. Zicht op het potentieel
  Weten wat je ontwikkelpotentieel van de organisatie en de medewerkers is en zo de acceptatie optimaliseren.

​Wat gebeurt er vervolgens?
Er stroomt nieuwe energie de organisatie in. Dit compenseert de
energievretende operationele inspanningen die de dagelijkse routines in de traditionele organisatie van ons vragen.

Weten hoe dit in de praktijk werkt?

Breng je problemen mee naar de workshop en we gaan samen kijken en werken aan mooie inspirerende oplossingen.

En………

Zorg ervoor dat morgenvroeg de spiegel tegen je lacht.

Annemieke Bremmer

Ik ben Annemieke Bremmer, Verhalenverteller. Wat ik het allerliefste doe is ondernemers inspireren om een bedrijf te creëren die echt bij ze past en waarbij ze een beweging in gang kunnen zetten. Om jouw bedrijf goed neer te zetten is het goed om te kijken naar je Missie en Visie. Wat wil je uiteindelijk graag neerzetten en wat ga je op dit moment doen om daar naartoe te werken?

Deze bouwstenen, je missie en visie, neem ik mee in de workshop over Presteren. Als jij weet wat je wilt brengen met je bedrijf en hoe je dat vorm gaat geven, heb je de basis te pakken om te gaan stralen en klanten naar je toe te trekken.

Johanna Oosterbaan

Onvergetelijke Klantbeleving Is Goud Waard!

Het optimaliseren van de klantbeleving en de klantreis; een boeiend onderwerp dat mij en mijn klanten veel heeft gebracht.

Vanuit mijn bedrijf Gouden Website in Zelhem ondersteun ik Achterhoekse ondernemers en campingeigenaren met het bouwen en onderhouden van een succesvolle online business.

Ik werk met mijn Gouden Website Methode, waarin een goed online businessplan, online marketingstrategie en implementatie samen komen. Met deze methode bouwde ik een VIP traject voor bedrijven en organisaties. 

Ook bied ik een all-in programma ‘online doorbraak met je bedrijf’ voor ambitieuze ondernemers, waarbinnen alle elementen samen komen om hun bedrijf te laten groeien en online de juiste klanten aan te trekken. Zij maken de keuze hoe zij willen ondernemen en maken een plan waarin staat hoe zij kunnen gaan groeien. Mijn team en ik verwerken alle informatie op een nieuwe, doelgerichte website en op marketingkanalen die bij de deelnemers passen. In 12 weken tijd zijn deze ondernemers volledig klaargestoomd om online te gaan groeien.

In de workshop op het PITfestival gaan we door de modder die jouw online aanwezigheid in de weg staat of vertroebelt. Ik laat je zien waar je de online kersen kunt plukken. We nemen verschillende websites en profielen van de deelnemers onder de loep en gaan concreet verbeteracties formuleren.